Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 31 de juliol de 2011

El partit nacionalista català (1932-1936)

EL PARTIT NACIONALISTA CATALÀ (1932-1936). JOC POLÍTIC I SEPARATISME

de Rubiralta i Casas, Fermí
EAN/ISBN: 9788423207473

Editorial: RAFAEL DALMAU EDITOR
Nº Páginas: 279. 18,00 €Sinopsis

Aquest treball està dedicat a l'estudi dels orígens, el desenvolupament i, finalment, la desaparició del Partit Nacionalista Català. La denominació de Partit Nacionalista -habitual en altres moviments nacionalistes- estigué significativament absent a Catalunya fins l'any 1932, després doncs de la proclamació de la República Catalana. Aquest llibre analitza amb profunditat la curta però intensa trajectòria del Partit Nacionalista Català, una formació política la importància de la qual rau en l'intent de dur a terme, per primera vegada, una via d'intervenció política i electoral dins el separatisme, fins aleshores contrari a tota participació en el joc polític convencional.El Partit Nacionalista Català defensava el dret de Catalunya a figurar per si mateixa al costat d'altres pobles lliures dins el marc de convivència

dijous, 28 de juliol de 2011

Ni dretes, ni esquerres: Catalunya!
Partit Nacionalista Català (PNAC).

Ni dretes, ni esquerres: Catalunya!

El PNAC és un dels pocs partit independentista interclassista. Considera que no es pot sotmetre la defensa de les terres catalanes a cap interès ni ideologia partidista.

La Plataforma per la Llengua edita un fulletó en català i anglès

La Plataforma per la Llengua edita un fulletó en català i anglès per donar a conèixer la llengua i cultura catalanes als turistes aquest estiu.

El material porta per títol Benvinguts a Catalunya i té l'objectiu d'apropar el català als estrangers i nouvinguts que visiten casa nostra i despertar el seu interès envers la nostra llengua. En el llibret s'explica la posició internacional del català i s'enumeren diverses dades estadístiques que demostren que el català és una llengua plenament viva i amb un pes important. Se n'han editat 5.000 exemplars, que es distribuiran durant tot l'estiu per les principals zones turístiques del país.

http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2164/desplegable_web.pdf

Aportació del PNAC al programa electoral d 'Identitat CatalanaAportació del PNAC al programa electoral d 'Identitat Catalana

Davant la possibilitat de la presentació de la candidatura d 'Identitat Catalana a les properes eleccions, el PNAC dóna el seu punt de vista sobre el projecte i el programa electoral que s 'està elaborant.

1. Hom té la sensació, més o menys equivocada, que amb ID es vol fer una mena de PxC a la catalana, més concretament independentista. Seria un greu error ja que, a part que PxC són una colla de fatxes espanyols, el seu plantejament té dos errors greus: tenen pràcticament un únic tema, la immigració, i fan d’aquest tema un tractament totalmente esbiaixat: no busquen les arrels del problema, com per exemple l’espoliació capitalista de molts països d’origen dels immigrants, i donen la culpa als qui menys la tenen, els immigrants a tall individual.
ID ha de ser un projecte amb un perfil propi i clarament definit i diferenciat no solamente de PxC, sinó dels altres partits independentistes catalans.

2. El programa d’ID ha de tenir diversos punts i la immigració n’ha de ser un més. Al nostre entendre, aquest programa hauria de tenir, pel cap baix, els següents punts.

a) Defensa de la sanitat i l’ensenyament públics.
b) Promoció d’una economia al servei dels catalans i no de poders fàctis com la patronal o la gran banca.
c) Promoció d’un urbanisme i creació d’infraestructures al servei dels interessos dels catalans i respectuós al màxim amb el medi ambient.
d) Implicació total en les lluites ecologistes obertes al nostre país, especialment la lluita contra la MAT.
e) Defensa de la pagesia i altres sectors econòmics tradicionals catalans –petit comerç, ramaderia, pesca…- que avui es troben amb l’aigua al coll.
f) Denúncia del fenomen de la droga i lluita per la seva eradicació.
g) Crítica racional a la immigració, atacant les arrels del problema, sense promoure l’odi als immigrants a tall inidivual.
h) Promoció de la llengua i la cultura catalanes perquè tornin a assolir el grau d’implantació i vitalitat que els pertoca com a llengua i cultura nacionals i úniques pròpies de Catalunya.
i) Sortida de l’OTAN i de la Unió Europea, en tant que representants de l’Europa dels Estats i del capital; creació d’una Europa de les nacions sense estat.

Font: PNAC

*********************

Apport du PNAC au programme électoral d’Identitat Catalana.

Devant la possibilité de la présentation de la candidature d’Identitat Catalana aux prochaines élections, le PNAC donne son point de vue sur le projet et le programme électoral qu’ils ont élaboré.

1. Nous avons la sensation, plus ou moins équivoque qu’ID veut faire la même chose que PxC à la sauce catalane, plus concrètement indépendantiste. Ce serait une grave erreur, déjà parce que PxC est une bande de « fatxes espanyols », son programme comporte deux erreurs : ils ont pratiquement qu’un seul thème, l’immigration, ils font de ce thème une analyse totalement biaisée : ils ne cherchent pas les racines du problème, comme par exemple la spoliation capitaliste de beaucoup des pays d’origine des immigrés et rejettent la faute sur les immigrés en tant que tels.

ID a un projet avec un profil propre et clairement défini et qui se différencie de PxC, sinon des autres partis indépendantistes catalans.

2. Le programme d’ID doit avoir plusieurs points et l’immigration ne doit pas être le seul. Pour nous ce programme devrait, au moins, avoir les points suivants :

a) Défense de la santé et de l’enseignement public.

b) Promotion d’une économie au service des catalans et non du pouvoir factice comme le patronat ou les grandes banques.

c) Promotion d’un urbanisme et création d’infrastructures au service des intérêts des catalans et respectueuse au maximum avec l’environnement ambiant.

d) Implication totale dans les luttes écologiques ouvertes dans notre pays, spécialement la THT .

e) Défense de la paysannerie et autres secteurs traditionnels catalans – petit commerce –élevage, pêche… - qui aujourd’hui ont l’eau jusqu’au cou.

f) Dénonciation du phénomène de la drogue et lutte pour son éradication.

g) Critique rationnelle de l’immigration, attaquer les racines du problème, sans promouvoir la haine des immigrés en tant qu’individu.

h) Promotion de la langue et de la culture catalane, pour retourner à un degré d’implantation et de vitalité comme elle devrait l’être, comme langue et culture nationale, unique et propre de la Catalogne.

i) Sortir de l’OTAN et de l’Union Européenne, en tant que représentante de l’Europe des états et du Capital ; pour créer une Europe des nations sans état.


Anticatalanisme a la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme
Anticatalanisme a la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme

La llista del lerrouxisme va en augment, després del PSC, C's i els Indignats , la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme esdevé un lloc on expressar l'anticatalanisme i treballar a mans d'Espanya per la col·lonització de Catalunya. Aquest fet esdevé gràcies a que multiculturalistes i progres fan servir la immigració com a eïna per desplaçar la nostra cultura adoptant altres cultures i transformar els catalans en una minoria.
Un destacat membre de la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme té penjat en el seu bloc d’internet una entrada en la qual qualifica Heribert Barrera de “neonazi”, i fa un muntatge amb l’expresident del Parlament vestit amb l’uniforme nazi i una bandera amb l’esvàstica.

La plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme, que aplega, a partits d’extrema esquerra,ha incorporat ara entre les seves adhesions polítics de Ciudadanos, grup polític que propugna l’etnocidi contra Catalunya.
Una de les darreres incorporacions d’aquesta plataforma ha estat la d’Albert Roig, destacat dirigent de Ciudadanos i reconegut anticatalà.
Segons sembla, per a aquesta plataforma promoure la discriminació de la llengua catalana i voler-ne la desaparició no és prou important com per no acceptar a algú amb aquestes idees en un moviment que en principi diu que lluita contra el feixisme i el racisme. Albert Roig va impulsar el butifarrendum, per fer mofa i befa de les consultes sobiranistes. També es va presentar per Ciudadanos com a número u a la circumscripció de Girona l’any 2006 i com a número quatre a les estatals de 2008.

Font: Prou Comunisme

Re-activació

Després d'una llarga pausa anunciem la re-activació Del blog de la secció Nord-Catalana del Partit Nacionalista Català, en bilingüe per facilitar la comprensió de les nostres paraules al més gran nombre.

Après une longue pause nous annonçons la ré-activation du blog de la section Nord-Catalane du Parti Nationaliste Catalan, en bilingue pour faciliter la compréhension de nos propos au plus grand nombre.