Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 1 de novembre de 2011

Percentatges de l'ensenyament bilingüe

Els percentatges de l'ensenyament bilingüe en català a Catalunya Nord comparats amb els d'altres regions de França:
Les pourcentages de l'enseignement bilingue en catalan en Catalogne Nord comparés avec ceux d'autres régions de France: