Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 28 de gener de 2012

En quin vesper ens condueix la ciutat de Perpinyà i el seu batlle?

En quin vesper ens condueix la ciutat de Perpinyà i el seu batlle?

Sota aquest títol, la Federació Nord-Catalana del PNAC comunica ( català i francès):


El siti Internet algerià “Réflexion” (http://www.reflexiondz.net/) ha publicat recentment un dossier sobre l'agermanament entre Mostaganem i Perpinyà. Aquest document, signat per un cert Riad, pot ser consultat sobre el fòrum de la nostra Federació (http://pnac66.forumcrea.com/viewtopic.php?id=120 ). La nostra organització en ha pres coneixement amb perplexitat.

El periodista pren acte de les informacions publicades en L’Indépendant del 13 d'octubre de 2011, sota la ploma de la Josiane Cabanas, amb motiu de la inauguració del Teatre de l’Arxipèlag. Algunes delegacions de ciutats agermanades amb Perpinyà han participat a aquesta manifestació, en particular aquelles de Mostaganem (Algèria) i de Maalot-Tarshiha (Israel).

No ha pas calgut més als responsables del siti “Réflexion” per denunciar en aquesta afer un complot contra Algèria de part dels serveis secrets israelians! Cadascun es farà una idea personal sobre la qüestió llegint la prosa exaltada d'aquells algerians.

Qualsevol cosa sigui, es pot interrogar-se sobre la iniciativa municipal de provocar una reunió entre representants de països bel•licosos. El conflicte israelià-palestí dura fa decennis. Es prosseguirà segurament encara molt de temps. El seu tractament és del ressort dels Estats i de la comunitat internacional. No entenem la intrusió de la Ciutat de Perpinyà en una afer delicada i d’una tal importància. Que ha anat fer el batlle Pujol en aquest merder? Els seus administrats són en dret d’exigir explicacions sobre un dossier poc clar.

La nostra posició és clara. Que els jueus, els musulmans i les potes-negres arreglin entre ells els seus afers. No tenim cap raó implicar-nos. Massa joves de casa nostra antany han anat fer-se matar a Àfrica del Nord per defensar una terra estrangera. Que hi hem guanyat? Una població qui no fa cap esforç per assimilar-se a la comunitat catalana. Una població que fa la prova un cop més què és inassimilable a la comunitat catalana, contràriament a d’altres vingudes dels quatre racons d'Europa. Encara pitjor, es condueix com si tot li seria degut amb una relació social dominant / dominat.

No podem que aconsellar al batlle Pujol de prendre en compta primer els interessos de la població perpinyanesa i de la seva cultura autentica i de no més embolicar-se en els assumptes complexos i sensibles de la diplomàcia.

Perpinyà, el 26 de gener de 2012


*****************

Dans quel guêpier nous conduit la ville de Perpignan et son maire ?

Sous ce titre, la Fédération Nord-Catalane du PNAC communique :

Le site algérien “ Réflexion ” (http://www.reflexiondz.net/) a publié récemment un dossier sur le jumelage Mostaganem-Perpignan. Ce document, signé par un certain Riad, peut être consulté sur le forum de notre Fédération (http://pnac66.forumcrea.com/viewtopic.php?id=120 ). Notre organisation vient d’en prendre connaissance avec perplexité.

Le journaliste prend acte des informations publiées dans L’Indépendant du 13 octobre 2011, sous la plume de Josiane Cabanas, à l'occasion de l'inauguration du Théâtre de l'Archipel. Des délégations de villes jumelées à Perpignan ont participé à cette manifestation, en particulier de Mostaganem (Algérie) et de Maalot-Tarshiha (Israël).

Il n’en a pas fallu davantage aux animateurs du site “ Réflexion ” pour dénoncer un complot contre l’Algérie des services secrets israéliens dans cette affaire ! Chacun se fera une idée personnelle sur la question en lisant la prose exaltée de ces Algériens.

Quoi qu’il en soit, on peut s’interroger sur l’initiative municipale de provoquer la réunion de représentants de pays belliqueux. Le conflit israélo-palestinien dure depuis des décennies. Il se poursuivra certainement encore longtemps. Son traitement est du ressort des États et de la communauté internationale. Nous ne comprenons pas l’intrusion de la Ville de Perpignan dans une affaire délicate et d’une telle ampleur. Qu’est donc allé faire le maire Pujol dans cette galère ? Ses administrés sont en droit d’exiger des explications sur un dossier peu clair.

Quant à nous, notre position est claire. Que les juifs, les musulmans et les pieds-noirs règlent leurs affaires entre eux. Nous ne tenons nullement à nous y impliquer. Trop de jeunes de chez nous sont allés jadis se faire massacrer en Afrique du Nord pour défendre une terre étrangère. Qu’avons-nous récolté ? Une population qui ne fait aucun effort pour s’assimiler à la communauté catalane. Une population qui démontre une fois de plus qu'elle est inassimilable à la communauté catalane, contrairement à d'autre venues des quatre coins de l'Europe. Pire encore elle agit comme si tout lui était dû avec un rapport dominant / dominé.

Nous ne saurions trop conseiller au maire Pujol de prendre mieux en compte les intérêts de la population perpignanaise et de sa culture authentique et de ne plus s’impliquer dans les dossiers complexes et sensibles de la diplomatie.


Perpignan, le 26 janvier 2012

1 comentari:

Mostainfos ha dit...

Et voilà la réponse à Pujol qui veut mener Perpignan vers le chaos.
http://www.reflexiondz.net/Quand-les-medias-francais-analysent-les-articles-du-journal-Reflexion_a15973.html