Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 16 de febrer de 2012

Manifest de la federació nord-catalana del PNAC (15 de gener de 2012)


Manifest de la federació nord-catalana del PNAC (15 de gener de 2012)

1°) lluita per l’emancipació dels catalans vivint a dintre de l’Estat francès i defensa la identitat catalana;
2°) observa que l’opressió de la comunitat nord-catalana és característica d’una situació d’opressió nacional;
3°) considera que la seva lluita fa part del moviment d’alliberament nacional dels Països Catalans;
4°) lluita per una Catalunya Independent i reunificada en el marc de l’Europa dels pobles;
5°) lluita per una Catalunya arrelada i solidaria que protegia tots els treballadors;
6°) promou l’ecologia i el control del turisme de massa;
7°) defensa la família catalana tradicional;
8°) lluita contra la immigració extra europea, la islamització d’Europa i la inseguretat;
9°) combat la dominació econòmica i ideològica de l’aparell escolar jacobí;
10°) se solidaritza en el seu combat de tots els pobles d’Europa per llur alliberament nacional;
11°) lluita contra el totalitarisme que sigui marxista o de la finança mundialista (bancs, imposicions de Brussel•les) i contra l’especulació;
12°) considera positiu i necessari el combat per un estatut especial de la Catalunya del Nord.

Missatge de la direcció del PNAC a la Federació amb motiu de l’Assemblea el 15 de gener de 2012

Davant la celebració de l'assemblea constitutiva del Partit Nacionalista Català a la Catalunya del Nord, el Partit Nacionalista Català de la Catalunay del Sud saluda i dóna tot el seu suport a aquesta iniciativa, que ens ha d'agermanar i fer més forts en la lluita per la supervivència de la nostra nació. Avui es viu a la Catalunya del sud una gran efervescència del movimetn nacionalisme, lligat, sens dubte, al sentiment popular que la nostra nació està desapareixent. Que l'assemblea que saludem se celebri a la Catalunya del Nord, on va nèixer la nostra llengua i cultura, és molt significatiu i ens ha de servir de guia i estímul per salvar la nostra nació. Aquest primer pas que doneu amb l'assemblea tindrà, amb tota segurat, continuació amb altres actes i lluites que ens han de portar a la lliberat total de la nostra nació.

Partit Nacionalista Català, Principat de Catalunya, 12 de gener de l'any 2012.

La Fédération nord-catalane du Parti Nationaliste Catalan communique son manifeste voté lors de son Assemblée Générale du 15 janvier 2012:

1°) Lutte pour l’émancipation des catalans vivants dans l’état français. Défense de l’identité catalane;
2°) Considère que l’oppression de la communauté nord-catalane est caractéristique d’une situation d’oppression nationale;
3°) Considère que sa lutte fait partie du mouvement de libération nationale des Pays Catalans;
4°) Lutte pour une Catalogne indépendante et réunifiée dans le cadre de l’Europe des Peuples;
5°) Lutte pour une Catalogne solidaire qui protège tous les travailleurs, une Catalogne enracinée;
6°) Promeut l’écologie et le contrôle du tourisme de masse;
7°) Défense de la famille catalane traditionnelle;
8°) Lutte contre l’immigration extra-européenne, l’islamisation de l’Europe et l’insécurité;
9°) Combat la domination économique et idéologique de l’appareil scolaire jacobin;
10°) Se solidarise dans son combat avec tous les peuples d’Europe pour leur libération nationale;
11°) Lutte contre le totalitarisme qu’il soit marxiste ou de la finance mondialiste (banques, impositions de Bruxelles) et contre la spéculation;
12°) Considère positif et nécessaire le combat pour un statut spécial pour la Catalogne du Nord.

1 comentari:

joan pere "el Rossello" ha dit...

molt bé companys del Rossello i felicitacio per la vostre feina.