Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 6 de març de 2012

La Federació en campanya electoral


La Federació nord-catalana del PNAC comunica:

Des d'alguns dies els militants de la Federació han, ells també, entrats sobre l'escena de les eleccions presidencials franceses de 2012 i preconitzen l’abstenció catalana. Han començat les seves accions per una distribució massiva del primer número del butlletí federal Pnac Info. Els veïns de Perpinyà i d'alguns vilatges al voltant, han descobert així l’existència d’un partit realment lligat a la identitat catalana i preocupat de preservar-la. Per completar aquesta distribució, centenars de cartells han estat posats a la plana del Rosselló. D’altres distribucions de fulls de propaganda són previstes. La Federació regional del PNAC entén imposar-se aviat com el partit d'oposició catalanista. Tractarà sense complexos dels problemes de la societat nord-catalana i de la civilització europea (identitat, llibertat local, localisme, immigració, inseguretat, educació, extorsió de diners i autofòbia, feina, solidaritat, poder de compra, ecologia...).La Fédération en campagne

La Fédération Nord-Catalane du PNAC communique :


Depuis quelques jours les militants de la Fédération sont, eux aussi, rentrés sur la scène des élections présidentielles françaises de 2012 et préconisent l’abstention catalane. Ils ont commencé leurs actions par une distribution massive du premier numéro du bulletin fédéral Pnac Info. Les habitants de Perpignan et de quelques communes aux alentours, ont ainsi découvert l’existence d’un parti réellement attaché à l’identité catalane et soucieux de la préserver. En complément de cette distribution des centaines d’affiches ont été placardées dans la plaine du Roussillon. D’autres tractages sont prévus. La Fédération régionale du PNAC entend bien s’imposer bientôt comme le parti d'opposition catalaniste. Il abordera sans complexes les problèmes de la société nord-catalane et de la civilisation européenne (identité, liberté locale, localisme, immigration, insécurité, éducation, racket fiscal et autophobie, emploi, solidarité, pouvoir d'achat, écologie...).