Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 14 d’agost de 2013

11 de setembre del 2013

Hem d'aconseguir que a cadena humana de la Diada impressioni a Europa i al món. Ens donarà legitimitat davant la comunitat internacional.

Participem massivament. No podem deixar ni un forat lliure, per aquests buits atacarà el ranci espanyolisme

dimecres, 17 de juliol de 2013

Avui més que mai, a la vora dels germans de la Catalunya del Nord


"Des de fa unes setmanes, els pocs catalans que queden a la Catalunya del Nord estan una mica més sols. Tenen una mica més difícil continuar sent catalans a l’Estat francès. No pel tancament de la secció de CDC al Rosselló, que encara ho podem considerar una sort, sinó pel traspàs de poders de la delegación que la Generalitat té a Perpinyà a mans del govern francès i pel que aquest fet representa de renúncia per part del govern català.
A la terra del nord on va néixer la nació catalana, a la terra que avui més necessita del nostre suport per la situació agònica que hi viu la llengua i la cultura catalanes, CiU ha donat el cop més baix que podia donar a la catalanitat: després de pactar amb l’Estat francès, renuncia a fer-hi qualsevol actuació que refermi la nostra identitat de les comarques del Rosselló, Vallespir, Conflent, Capcir i l’Alta Cerda-nya, a canvi d’un hipotètic suport al projecte indepen-dentista.


La gravetat del fet és tan gran que, ara per ara, només podem tenir paraules per la mateixa decisió i les seves conseqüències en els propers anys, però, dit sigui de passada, serveix també perquè CiU demostri, una vegada més, que només són una colla de vulgars traïdors, una banda de mafiosos amb barretina que no tenen altre objectiu a la política que omplir-les butxaques i que el seu suposat nacionalisme i inde-pendentisme és com aquell llop que es posa damunt una pell de corder.


La darrrera i més important resposta per ara als fets que comentem és que, des del Sud, hem d’estar, més que mai, a la vora dels germans catalans del Nord, cooperant amb ells i ajudant-los en la lluita diària per preservar la personalitat catalana de la terra on va néixer la nació catalana. Si Catalunya del Nord no resisteix, la resta de la Nació Catalana, començant per Principat, tindrà el camí marcat".

Aquest és un dels articles que apareix al darrer número de La Nació Catalana, portaveu del PNAC, recentment editat en paper. Qui el vulgui rebre gratuïtament, podeu enviar un missatge a través de la pàgina www.terralliure.com.


diumenge, 12 de maig de 2013

Nous enemics del català a la Catalunya del Nord: les Joventuts Nacionalistes del Rosseló


Nous enemics del català a la Catalunya del Nord: les Joventuts Nacionalistes del Rosseló


Són la branca juvenil del grupúscul "Oeuvre Française", implantat a les comarques del nord.

Jeunesses Nationalistes du Roussillon: Una colla de mentiders! Diuen que defensen l'identitat catalana, et d'una altra banda recobreixen cartells de la "Potonejada" en favor de l'ensenyament del català (veure foto).

El seu darrer comunicat (publicat al Facebook del grupúscul) sobre la identitat i la resistència catalana, ho diu tot:Nouveaux ennemis du catalan en Catalogne du Nord: La jeunesses Nationalistes du Roussillon:

Jeunesses Nationalistes Roussillon: Il s'agit de la branche juvénile du groupuscule "Oeuvre Française", implanté dans les terres de la Catalogne du Nord. 

Jeunesses Nationalistes Roussillon: Une bande de menteurs! Ils prétendent défendre l'identité catalane tout-en recouvrant des affiches de la "Potonejada" en faveur de l'enseignement du catalan (voir photo).

Leurs dernier communiqué (publié sur Facebook du groupuscule) sur l'identité et la résistance catalane, tout est dit:''Hi ha gent que ens demana que deixem clara la nostra posició vers el regionalisme català. Ací teniu el nostre punt de vista. Els grups que esmentem en aquest comunicat són aquells classificats ''d'extrema dreta'' pel sistema, no parlem de rojos independentistes.
Tenim la sort de viure en un departament (equivalent a les províncies espanyoles) on la identitat local és forta. Un bon nombre de grups polítics, associacions (anomenades d'extrema dreta) es preocupen de defensar la cultura i la identitat local. Evidentment, aquestes organitzacions són, a primer cop d'ull, lloables. Defensar i perpetuar les tradicions provincials és elemental i participar de la riquesa cultural de França també. Essent presa d'una globalització sense límits, d'una immigració salvatge i sense aturador, veure la humiliació sistemàtica de la seva cultura, França s'ha de protegir i ha de donar valor a les especificitats locals de les diferents regions.

Malauradament, França és massa sovint considerada per aquests grups com un enemic, com un ocupant. La identitat regional és sacralitzada a tal punt que alguns desitgen la mort de les nacions per deixar pas a una Europa de les regions, anomenada també Europa de les pàtries carnals (literalment es refereix a sentimentals). Nosaltres ens oposem a aquesta visió de les coses car considerem que només la Nació pot plantar cara a la globalització, desitjar la destrucció de l'eterna França és contrari al nostre punt de vista, és fer el joc a les Finances apàtrides.

Sovint som erròniament tractats, com a nacionalistes, de sequaços del jacobinisme. Només responem que el jacobinisme és una doctrina republicana, i que l'autèntic nacionalisme que nosaltres representem és d'essència contrarevolucionària, és a dir, contra la República.
Nosaltres, les Joventuts Nacionalistes del Rosselló, estem, efectivament, a favor de la defensa de la identitat cultural catalana la qual participa de l'enriquiment cultural de França. Aquesta defensa no s'ha de convertir en reivindicacions separatistes que farien el joc al nostre enemic, és a dir, la globalització messiànica. França és l'única muralla contra aquest mal, afeblir-la amb voluntats autonomistes és impensable i intolerable des del nostre punt de vista.

En resum, orgullosos de ser catalans, però encara més d'ésser francesos.

Som els defensors de l'eterna França.''

Nombre de personnes nous ont demandés de clarifier notre position par rapport au régionalisme Catalan. Voici notre mise au point. Les groupes évoqués dans ce communiqué sont ceux qui sont classés à l’extrême droite par le système, nous ne parlons pas des rouges indépendantistes. 

Nous avons la chance de vivre dans un département où l’identité locale est forte. Nombre de groupes politiques, d'associations (classées à l’extrême droite) se forment afin de défendre la culture et l'identité locale. Evidemment, de telles organisations sont à première vue louables. Défendre et perpétuer les traditions provinciales est élémentaire et participe à la richesse culturelle de la France. Etant la proie d'un mondialisme sans limite, d'une immigration sauvage et d’un dénigrement, voire d’une humiliation systématique de sa culture, la France se doit de protéger et de mettre en valeur les spécificités locales des différentes régions.

Malheureusement, la France est trop souvent considérée par ses groupes comme une ennemie, comme un occupant. L’identité régionale est sacralisé à tel point que certains souhaitent la mort des nations pour laisser place à une Europe des régions, appelée aussi Europe des patries charnelles. Nous sommes opposés à une telle vision des choses car nous considérons que seule la Nation peut s’opposer au mondialisme, souhaiter la destruction de la France éternelle revient de notre point de vue, à faire le jeu de la Finance apatride.

Nous sommes souvent traités à tort, en tant que nationalistes, de suppôt du Jacobinisme. Nous rappelons simplement que le Jacobinisme est une doctrine républicaine, et que le nationalisme authentique que nous représentons est d’essence contre révolutionnaire, donc contre la république !
Nous, les Jeunesses Nationalistes du Roussillon, sommes donc pour la défense de l’identité culturelle Catalane qui participe à l’enrichissement culturel de la France. Cette défense ne doit pas par contre se muer en revendications séparatistes qui feraient le jeu de notre ennemi, à savoir le mondialisme messianique. La France est le seul rempart efficace contre cette engeance, l’affaiblir par des volontés autonomistes est inenvisageable et intolérable de notre point de vue.

En résumé, fiers d’être Catalans, mais encore plus fiers d’être Français !

Nous sommes les défenseurs de la France éternelle.

diumenge, 6 de gener de 2013

Velles glories del PP i del PSOE s’uneixen per defensar la unitat d’Espanya

 

Una trentena d'ex ministres a sou de les grans corporacions creen la “Fundación Espanya Constitucional” per carregar contra el procés independentista a Catalunya i perpetuar la unitat d’Espanya

Zaplana (Telefónica) i Bono (Grup Planeta) han encapçalat la creació de la fundació que compta amb el suport d’ex ministres del PP, PSOE i UCD amb una voluntat explicita de potenciar els valors d’igualtat, unitat, llibertat i solidaritat recollides a la constitució espanyola però sobretot per defensar la sagrada unitat de la seva pàtria, l’espanyola. Sense cap mena de dubte el veritable objectiu de la fundació és treballar per rebentar qualsevol intent d’exercir el dret democràtic a l’autodeterminació per part de Catalunya o Euskadi, i una manera de poder destinar grans quantitats de diners a planificar un veritable joc brut contra els polítics catalans.
 Salvaguardar la sagrada unitat de la pàtria espanyola 

Aquest és l’objectiu que ha unit els ex ministres espanyols de diferent ideologia i avui en dia molts d’ells col·locats en grans empreses que viuen de les tarifes i concessions del Butlletí Oficial de l’Estat. Acebes (Bankia), Elena Salgado (Endesa), Maria Antonia Trujillo, Solchaga, Martin Villa, o Marcelino Oreja junts per anar contra els anhels de llibertat de Catalunya.

“Antes roja, que rota, abans blava que trencada”

És evident que la fundació neix amb una voluntat clara de treballar i fomentar el joc brut contra qualsevol “aventura secessionista” tant és el pensament ideològic diferent dels ex ministres, el que importa és treballar per una visió unitària d’Espanya i en definitiva fer el joc a l’esperit de la Fundació FAES de desmuntar l’estat autonòmic per evitar més quimeres independentistes.

Ernest Maragall: i si anéssim pensant en obrir el procés cap a la Constitució Catalana? ..i si convoquéssim els millors caps del país per començar? Amb l'aportació lliure de ciutadans i ciutadanes?
Font