Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 16 de juny de 2014

Sí a la regió catalana!

No a la reforma territorial Hollande-Valls!
Sí a la regió catalana!


El PNAC considera que aquesta reforma és totalment desfavorable als nord-catalans, ja econòmicament asfixiats i ocultats per Montpeller.

Tem que la fusió del Llenguadoc-Rosselló amb la regió Migdia-Pirineus afebleixi encara més la posició de la Catalunya del Nord.

Sembla molt plausible que els pols d'atracció seran innegablement Tolosa i Montpeller, deixant la capital del Rosselló a aquest paper que li és corresponent des de fa nombrosos anys, és a dir aquell de ciutat-carpó del «Gran Sud», a l'atur vertiginós i a la delinqüència explosiva, amb com a lot de consol, una estació malfamada que es troba ser el centre del món... dels tràfics en tot gènere?

Amb el PNAC siguem mestres a casa nostra, obtinguem la nostra regió. Davant els poders públics, el PNAC defensarà:

1. - La creació d'una Col·lectivitat Territorial de Catalunya del Nord, segons l'article 72 de la Constitució francesa.
2. - En el marc de l'euro-regió, reforç de la cooperació transfronterera: Perpinyà, Girona, Barcelona.
3. - La revitalització dels nostres alt-cantons.
4. - La revalorització de la llengua catalana en l'àmbit públic i privat.
5. - Creació d'un banc públic d'inversió regional, per tal de sostenir el teixit econòmic.


Perpinyà, 16 de juny de 2014.